Antidepressiva

Bijwerkingen antipsychotica

Een nadeel van het gebruik van antipsychotica is het veel voorkomen van extrapiramidale bijwerkingen. Dit zijn bijvoorbeeld spierkramp, abnormale bewegingen, rusteloosheid, trillen en beven. Gewichtstoename komt veelvuldig voor.

 

Heeft u problemen met uw medicijnen tegen depressie, psychose of angst? Bijvoorbeeld  bovengenoemde bijwerkingen? Dan is een antidepressiva-test misschien iets voor u! U kunt de antidepressiva-test aanvragen via uw huisarts of behandelaar.

 

 

Antidepressiva-test

Medicatielab van Ziekenhuis St Jansdal kan onderzoeken waarom bepaalde medicijnen tegen een depressie, angststoornis of psychose soms niet aanslaan of voor vervelende bijwerkingen zorgen. Meer lezen over over deze Antidepressiva-test.