Antidepressiva-test DNA onderzoek antidepressiva

Antidepressiva-test voor kinderen

Psychiatrische problemen bij kinderen worden steeds vaker met medicijnen behandeld. Bijvoorbeeld depressies, ADHD of angststoornissen. Daarbij is het heel belangrijk dat de keuze van het soort medicijn en de dosis past bij het kind. Bijwerkingen zijn bij kinderen namelijk vaak ernstiger en kunnen leiden tot verlies van vertrouwen in de behandeling.

 

Advies over antidepressiva

In principe is de antidepressiva-test zeer geschikt voor kinderen. Voor deze test is bloedafname niet nodig. Wij maken gebruik van een speekseltest. De test hoeft slechts éénmalig bij uw kind gedaan te worden en is voor het hele leven geldig, omdat je DNA immers niet verandert. Dus wanneer in een later stadium voor andere medicatie gekozen wordt, kan deze aangepast worden op de uitslagen van de test. Helaas is er heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar medicatie bij kinderen, alle dosis informatie en dosisaanpassingen zijn alleen beschikbaar voor volwassenen. De arts kan echter wel rekening houden met de uitslag van de test en daarop de behandeling aanpassen.

 

Antidepressiva-test voor welke medicijnen?

De antidepressiva- test geeft informatie over de afbraak van medicatie, zoals aripiprazol, atomoxetine en risperidon. Bekijk hier de volledige lijst van antidepressiva en antipsychotica. Uit onderzoek is gebleken dat de antidepressivatest helaas niet geldt voor methylfenidaat en fluoxetine. En afwijkende afbraak van deze medicijnen heeft geen invloed op de werking ervan.