antidepressiva test St Jansdal 605_400 depressie psychose angststoornis Logo Medicatielab Antidepressiva-test

Depressie, angststoornis of psychose

In Nederland gebruikt bijna één miljoen mensen medicijnen tegen een depressie, psychose of een angststoornis. 

 

Hieronder leggen wij uit wat deze aandoeningen precies inhouden.

Lee meer over de symptomen, kenmerken en behandelmogelijkeheden.