Antidepressiva
Mijn medicijn wordt niet in de lijst op deze website genoemd, kan ik desondanks toch een test laten doen?

Nee, dit is nu nog niet mogelijk. In de lijst staan medicijnen waarvan bekend is dat ze afgebroken worden door de eiwitten waarvan wij de variaties kunnen vaststellen. Daarnaast is van deze middelen bekend wat de gevolgen zijn als iemand een versnelde of vertraagde afbraak heeft. Hierdoor kunnen wij een advies op maat uitbrengen. De middelen die niet in deze lijst staan worden niet afgebroken door de eiwitten waarop wordt getest, of het is niet bekend hoe er met de testresultaten kan worden omgegaan.

Bijvoorbeeld zowel methylfenidaat als fluoxetine worden wel (deels) via CYP2D6 afgebroken, maar een afwijkend metabolisme via dit enzym heeft geen klinische relevantie voor de werkzaamheid of bijwerkingen bij deze medicatie. Onze test is daarom niet geschikt voor deze medicatie.

Kan ik als patiënt de test aanvragen?

Nee! De test kan alleen via een behandelend arts worden aangevraagd. U kunt uw arts wijzen op de website of contact met ons laten opnemen voor extra informatie. 

Wat kost de test?

Als uw huisarts de test aanvraagt, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. De prijs is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Mogelijk valt nog wel (een deel van) het bedrag onder uw eigen risico. Als u zeker wilt zijn over de mogelijke vergoeding van het onderzoek, kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien de test wordt aangevraagd door uw psychiater of een andere GGZ-aanbieder zijn de kosten opgenomen in de DBC/prestatie van uw GGZ-aanbieder en worden bij de GGZ-aanbieder in rekening gebracht.

Zijn mijn gegevens vertrouwelijk? Hoe gaan jullie om met privacy?

De uitslag van de test wordt alleen aan uw behandelend arts, die de aanvraag ook gedaan heeft, doorgegeven. Op het laboratorium worden uw gegevens geanonimiseerd bewaard. Dit houdt in dat de speekselmonsters en eventuele extra informatie worden opgeslagen onder een uniek nummer, waarmee niet na te gaan is wie de oorspronkelijke patiënt is geweest. U kunt bezwaar maken tegen geanonimiseerde opslag. U kunt dit aangeven door een e-mail te sturen met uw verzoek naar medicatielab@stjansdal.nl.

Ik gebruik op dit moment nog geen medicijnen, kan ik een test laten doen voor ik hiermee begin?

Ja! Wanneer u bijvoorbeeld eerder problemen heeft gehad met uw medicatie of graag voor u begint met uw medicatie wilt weten of deze voor u geschikt is kunt u via uw behandelend arts een aanvraag doen voor een antidepressiva-test.

 

Is de test ook geschikt voor kinderen en jongeren?

Ja! De test is heel geschikt voor kinderen en jongeren die medicatie (gaan) gebruiken. Het inleveren van een speeksel monster is voor kinderen geen probleem. Het DNA blijft het gehele leven gelijk. Helaas zijn er, vanwege een gebrek aan onderzoek op dit gebied, geen doseeradviezen beschikbaar voor kinderen. Wel kunnen wij u van een algemeen advies voorzien op basis van de resultaten van de test.

Hoe lang duurt het tot de uitslag bekend is?

We streven ernaar om het speekselkitje binnen 2 werkdagen na het ontvangen van de aanvraag naar u op te sturen. Na terugkomst van het monster op ons laboratorium, streven we ernaar om de uitslag van de test binnen 2 weken naar de aanvragend arts te sturen.