Onderzoek antidepressiva

Wat doen wij met de resultaten van de antidepressiva-test?

De resultaten van de antidepressiva-test geven wij door aan uw arts of behandelaar. Daarbij geven wij een persoonlijk advies, zodat uw behandelaar uw behandeling tegen depressie, psychose of angst kan aanpassen. Ook slaan wij de resultaten van de antidepressiva-test op om eventueel later te raadplegen. Als u hieraan mee wilt werken, bewaren wij ook het door u geleverde onderzoeksmateriaal.

Uit wetenschappelijk onderzoek worden soms nieuwe variaties van de eiwitten bekend. Om te onderzoeken of deze variaties ook van invloed zijn op de werking van bepaalde medicijnen, kunnen we uw materiaal vervolgens gebruiken. Door middel van dit onderzoek kan de afstemming van de medicatie nog beter op de genetische informatie van de patiënt worden afgestemd. Uw materiaal wordt anoniem opgeslagen, zodat het niet te herleiden is naar u. Als u niet akkoord gaat met het anoniem bewaren van uw medicatiegegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u een e-mail sturen naar medicatielab@stjansdal.nl