Antidepressivatest Medicatielab St Jansdal aanvragen

Wilt u de antidepressiva-test aanvragen?

 

Als u merkt dat de behandeling met medicijnen niet aanslaat bij een van uw patiënten, kunt u door Medicatielab een antidepressiva-test (genotypering) laten uitvoeren.

  

Online aanvraagformulier

Met onderstaand online aanvraagformulier kunt u de laboratoriumbepaling aanvragen, u kunt het formulier naar ons e-mailen of via de post versturen.

 

Wij sturen vervolgens een pakketje naar uw patiënt of, indien u dit wenst, naar uw praktijk. Dit pakketje bevat een buisje dat met speeksel moet worden gevuld. Dit buisje kan vervolgens door middel van een bijgevoegde retourenvelop naar het Medicatielab worden gestuurd.

 

Wij vragen u de volgende informatie te verstrekken over uw patiënt: 

 

  1. De medicatiehistorie (om eventuele interacties van geneesmiddelen met de metabolisme-enzymen vast te stellen)
  2. Bloedspiegels (indien beschikbaar).

 

 

Download hieronder het aanvraagformulier, gelieve het formulier digitaal in te vullen:

 

 

 

 

Hoe krijg ik de uitslag?

Aan de hand van de uitslag van de antidepressiva-test zal door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, een klinisch chemicus, een apotheker en een moleculair biologisch onderzoeker een advies-op-maat worden gegeven. U krijgt de uitslag en het advies per reguliere post en indien aangegeven op het aanvraagformulier, ook per beveiligde e-mail.
 

Wat kost de test?

Indien de test is aangevraagd door een aanvrager in de eerste lijn, worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt. Mogelijk valt nog wel (een deel van) het bedrag onder het eigen risico. Indien de test is aangevraagd door een GGZ-aanbieder, inclusief vrijgevestigde psychiaters, zijn de kosten van deze diagnostiek per 1-1-2020 opgenomen in de DBC/prestatie en declareren we direct bij de aanvrager. De prijs per 1-1-2020 die wij hanteren voor de analyse, inclusief advies, is € 173,51.

 

Wij maken u er op attent dat de test, ongeacht of de patiënt het buisje retourneert, in rekening wordt gebracht. Onvolledig ingevulde formulieren en slechtleesbare formulieren kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

  

Heeft u vragen? Stuurt u dan bijvoorkeur een e-mail naar: medicatielab@stjansdal.nl

 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 0341- 46 38 27 (Alleen voor artsen en psychiaters)