Medicatielab_antidepressivatest_stjansdal

Is de antidepressiva-test iets voor mijn patiënt?

Enkele verschijnselen die mogelijk wijzen op een versnelde of vertraagde afbraak van de medicijnen:

  1. Uw patiënt heeft last van bijwerkingen (bij verschillende medicijnen)
  2. Ondanks dat uw patiënt de medicatie inneemt, lijkt deze geen effect te hebben
  3. Bij bloedspiegelbepalingen worden opvallend hoge of juist lage waarden gemeten, terwijl uw patiënt de medicijnen wel volgens het voorschrift gebruikt.

 

Zie onder andere het NHG-standpunt voor meer informatie over farmacogenetisch onderzoek in de huisartsenprakijk. Momenteel schrijft de Nederlandse Verenging voor Psychiatrie aan een richtlijn voor farmacogenetica in de psychiatrie.