Medicatielab_antidepressivatest_stjansdal
Lianne  Beunk
Lianne Beunk
Moleculair biologisch onderzoeker

Aandachtsgebied: Moleculaire diagnostiek, farmacogenetica

Lianne is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle DNA onderzoeken, inclusief de CYP2D6 en CYP2C19 bepalingen van de antidepressiva-test, die worden uitgevoerd door het Klinisch Chemisch Laboratorium van het St Jansdal. Daarnaast is ze coördinator van het Medicatielab en eerste aanspreekpunt voor vragen van patiënten en aanvragers. Verder doet ze wetenschappelijk onderzoek naar farmacogenetica in de psychiatrie. Lianne: “Na mijn promotieonderzoek in de fundamentele hoek van moleculaire celbiologie, kan ik op deze manier direct iets voor de patiënt betekenen, maar daarnaast ook bijdragen aan de kennis binnen de farmacogenetica. Ik ben van mening dat deze combinatie van praktijk en theorie zichzelf versterkt.”