Medicatielab_antidepressivatest_stjansdal
Jochem  Gregoor
Jochem Gregoor
Psychiater

Aandachtsgebied:

Ouderenpsychiatrie, Bijwerkingen, Farmacogenetica

Jochem werkt momenteel als psychiater in onder andere Hilversum. Hij is in 2012 gepromoveerd op een proefschrift met de naam “Genetische determinanten van de respons op antipsychotica”. In dit proefschrift worden resultaten beschreven van onderzoek naar de invloed van aangeboren variaties op het effect, en in het bijzonder op de bijwerkingen van antipsychotica. Jochem: "Ieder mens is uniek. Hierdoor kan ook het effect van een bepaalde dosering van hetzelfde geneesmiddel op de één een heel ander effect hebben dan op de ander. Mijn ideaal is om hier rekening mee te houden zodat iedere patiënt het voor hem of haar beste geneesmiddel krijgt. In mijn promotieonderzoek werkte ik als arts binnen het voormalig Meerkanten GGZ intensief samen met het klinisch chemisch laboratorium in het St Jansdal en de afdeling farmaceutische wetenschappen van de universiteit van Utrecht. Apotheek, laboratorium en de dagelijkse praktijk van de psychiater zijn totaal verschillende werelden. Een goede samenwerking hiertussen is voor de patiënt van groot belang."