Medicatielab_antidepressivatest_stjansdal
Pieter  Helmons
Pieter Helmons
Ziekenhuisapotheker

Aandachtsgebied: Medicatieveiligheid en -bewaking, Informatie technologie

Een belangrijke taak van de ziekenhuisapotheker is het controleren of het juiste medicijn, voor de juiste patiënt, op het juiste tijdstip, in de juiste dosering wordt voorgeschreven en vervolgens op de juiste manier wordt toegediend. Geen enkele patiënt is echter hetzelfde. Daarom is het belangrijk om patiënten met bepaalde risico’s extra te bewaken (zogenaamde medicatiebewaking). Pieter Helmons is gepromoveerd op het gebruik van informatie technologie om juist die patiënten extra te bewaken die een hoog risico lopen. De ziekenhuisapothekers controleren dagelijks de medicatie van alle patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Zij hebben ruime ervaring in het adviseren van artsen en het corrigeren van suboptimaal geneesmiddelgebruik. Farmacogenetica is een van de vele factoren die een rol kunnen spelen bij problemen met geneesmiddelen. Een multidisciplinaire aanpak met een klinisch chemicus en een psychiater is daarom essentieel.