Medicatielab_antidepressivatest_uitslag

Voordelen antidepressiva-test

De antidepressiva-test van Medicatielab heeft een aantal voordelen:

 

  • Er wordt alleen onderzoek verricht wanneer daartoe aanleiding is.

 

  • De inspanning voor arts/behandelaar is minimaal.

 

  • Wij hanteren een laagdrempelige en non-invasieve methode van monsterverzameling.

 

  • U krijgt een persoonlijk advies op basis van jarenlange ervaring en aansluitend op de praktijk.

 

  • Terugkoppeling en overleg is mogelijk.

 

  • Er komt meer informatie beschikbaar over minderheidsgroepen, zoals trage metaboliseerders of

    patiënten met afwijkingen in zowel CYP2D6 als CYP2C19 enzymen.

 

  • Onze bepalingen zijn ISO/15189 geaccrediteerd.

 

Door de integratie van internet, laboratoriumtests en het advies op afstand, kan Medicatielab zeer specialistische kennis voor iedereen en overal beschikbaar stellen. Er is dus geen verwijzing nodig naar een specialistisch centrum.