Medicatielab_antidepressivatest_stjansdal

Welkom bij Medicatielab

In Nederland gebruikt bijna één miljoen mensen medicatie tegen een depressie, psychose of een angststoornis. Veel mensen hebben baat bij deze medicatie. Maar er zijn ook mensen bij wie deze medicatie niet het gewenste effect heeft. Hun klachten verdwijnen niet of zij hebben meer last van bijwerkingen dan anderen.

 

Antidepressiva-test

Soms is dit het gevolg van een aangeboren verschil in de snelheid waarmee medicijnen worden afgebroken door het lichaam. De medewerkers van Medicatielab van Ziekenhuis St Jansdal onderzoeken of er sprake is van zo'n variatie met een antidepressiva-test (genotypering).

 

Advies op maat over medicatie

Medicatielab bekijkt op basis van de uitslag van deze antidepressiva-test of de problemen die mensen hebben met het gebruik van hun medicatie verklaard worden door de variatie in snelheid waarmee medicijnen worden afgebroken. Vervolgens verstrekt Medicatielab binnen twee weken een advies over de te volgen therapie aan de behandelaar van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld een advies over de dosering zijn of een suggestie voor een alternatief medicijn.